Ansökan om boendeparkering

Ansök Bekräfta
Innan du ansöker om boendeparkering, kontrollera att du är folkbokförd i Solna samt att du är registrerad som ägare till fordonet. Ansöker du om tillstånd för en tjänstebil ska du bifoga ett tjänstebilsintyg som du finner här (Klicka här).
Om du redan har ett giltigt tillstånd kommer detta att avslutas när en ny ansökan beviljas.